Xem tất cả 7 kết quả

Hạt nhựa PP Block

PP Block: Dạng nhựa khối, Dùng sản xuất đồ vật dụng trong gia đình, đồ chơi, hộp khay…

Hạt nhựa PP Block

Hạt nhựa PP Block

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Block

Hạt nhựa PP Block

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Block

Hạt nhựa PP Block

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Block

Hạt nhựa PP Block

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Block

PP 300L

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Block

PP AV161

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Block

PP CP55N

Giá: 091.846.7979

Gọi ngay