Xem tất cả 8 kết quả

Hạt nhựa PP Yarn

Công Dụng:

PP Yarn . Dùng kéo sợi , dệt bao, màng phủ trong nông nghiệp và công nghiệp…

Hạt nhựa PP Yarn

Hạt nhựa PP Yarn

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

Hạt nhựa PP Yarn – 5032

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

Hạt nhựa PP Yarn 1102K

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

Hạt nhựa PP Yarn 2822E1

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

Hạt nhựa PP Yarn T3034

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

PP 1102K

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

PP 456J

Giá: 091.846.7979

Hạt nhựa PP Yarn

PP H030SG

Giá: 091.846.7979

Gọi ngay